Pouzdajte se u savjet naših
arhitekata i dizajnera pri
stvaranju potpuno novog
identiteta Vašeg prostora

Dugogodišnje iskustvo u uređenju prostora stambene ili poslovne namjene bazira se u prvom redu na osluškivanje potreba klijenta i na povjerenju. Naš zajednički projekt započinje izlaskom na teren i detaljnom analizom zatečenog stanja. Odgovarajući na Vaše želje i potrebe, sastavljamo ponudu za daljnju suradnju i etapnu razradu projekta.

Stojimo Vam na usluzi pri izradi tri vrste projekata.

Govorimo o:

Idejnoj skici (Idejno rješenje)
Idejnom projektu
Projektu unutarnjeg uređenja (Izvedbeni projekt)

Usluge su poredane po obimu posla za svaki projekt kako po slojevitosti razrade zatečenog stanja, tako i po elaboratu potrebnih radova i intervencija na Vašoj nekretnini istovremeno prikazujući faznost jednog projekta ili investicije.

Idejna skica (Idejno rješenje) podrazumijeva osvrt na zatečeno stanje Vaše nekretnine i sastoji se od dvije do tri ponuđene varijante rješenja bez zadiranja u definiranje pojedinačnih elemenata korištenih pri uređenju jednako kao i bez detaljnog prikazivanja svih slojeva i pogleda na novodobiveno rješenje te detaljnije razrade eventualnih građevinsko-obrtničkih radova pri izvođenju.
Ova faza prije svega predstavlja naš prvi susret s Vašom nekretninom, izlazak na teren i detaljnu izmjeru postojećeg stanja te stvaranje arhitektonske podloge za daljnji rad u obliku tlocrta postojećeg stanja.
Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje (skica) predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog program) i sadrži sljedeće elemente:
· osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu
· osnovna obilježja tlocrtnog rješenja
· osnovne elemente oblikovanja
· osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

Idejni projekt predstavlja prvi pravi korak pri arhitektonskoj razradi i stvaranju finalnog produkta. Predstavlja skup međusobno usklađenih nacrta (tlocrti, karakteristični presjeci, pogledi) i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja. Ukoliko se radi o gradnji, na temelju idejnog projekta izdaje se rješenje o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2) ili lokacijska dozvola (za građevine iznad 400 m2). Iskustvo je pokazalo kako prisutstvo arhitekta u najranijoj fazi uvelike olakšava ne samo donošenje odluka nego i prelaženje prepreka u razradi i konačno, izvođenju unutar okvira zadanog budžeta. Bilo da se radi samo o interijerskom zahvatu bez rušenja postojećih zidova ili o kompleksnijem zahvatu koji involvira građenje, idejni projekt prvi je i osnovni korak ka finalizaciji Vaše zamisli.

Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničkotehnološko i oblikovno unutrašnjost arhitektonske građevine. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente građevine, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem kultivira njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja. Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti građevine, a koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom ukoliko se radi o odstupanju od postojećeg stanja u smislu rušenja zidova, prerazmještaja instalacija i sl. Sastavni dio projekta unutarnjeg uređenja može bit i troškovnik svih građevinsko-obrtničkih radova i proračun troškova odnosno izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju, izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Na kraju, usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.
Pored gore navedenog vršimo usluge projektantskog nadzora (ili konzultacija) te ukoliko za to postoji interes ili potreba, spremni smo pružiti Vam uslugu ‘Ključ u ruke’ – najbezbrižniji put ka ostvarenju inicijalno postavljenih ciljeva gdje na sebe preuzimamo punu odgovornost pri sprovođenju zamisli – u djelo u suradnji s našim dugogodišnjim suradnicima na području arhitekture, izvođenja radova i dobavljačima opreme i ostalog.

Compare listings

Compare
Libra Res