Politika zaštite podataka

Zaštita osobnih podataka

Libra R.E.S.  – Politika zaštite osobnih podataka

Mi u Libra R.E.S. d.o.o. (dalje u tekstu : Libra R.E.S  ili Agencija), naš rad temeljimo na povjerenju partnera i klijena te zato shvaćamo koliko je bitna zaštita Vaših osobnih podataka. U obradi vaših osobnih podataka poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s obvezama propisanim Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka (EC 2016/679) (dalje u tekstu: GDPR).

Informacijski sustav na kojem se nalaze i obrađuju osobni podaci  zaštićen je sukladno potrebnim standardima. Svi djelatnici Agencije redovito se obučava na području informatičke sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

Način i svrha obrade osobnih podataka ovisi najprije o vrsti poslovnog odnosa zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva).

Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe Agencije i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Ako se ne slažete s našom Politikom zaštite osobnih podataka u agenciji, molimo vas da se ne koristite našom stranicom. Svaku promjenu Politike privatnosti društava Libra R.E.S. objaviti ćemo na ovoj mrežnoj stranici.

Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka:

LIBRA R.E.S d.o.o.

Hruševečka ulica 1, Zagreb

OIB: 94372507494.

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

Adresa: Hruševečka ulica 1, 10 000 Zagreb

adresa e-pošte: office@libra-res.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Libra R.E.S. d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 1. izvršenja ugovornih obveza odnosno sklapanja ugovora – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
 2. poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina itd.
 3. legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
 • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
 • otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
 • zaštita osoba i imovine
 • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje  usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
 • odgovaranje na vaše upite i komentare
 1. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu opisane privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, podaci o nekretnini i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Agencija neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći sklopiti ugovor, niti vas zastupati.

Razdoblje pohrane podataka

Libra R.E.S. d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjevana adresu e-pošte

office@libra-res.hr

 

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Libra R.E.S. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka kao što su odvjetnički ured, nadležne službe za promjenu nositelja obveza plaćanja režija…,
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
 • kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada smo zakonski dužni dostavljati te podatke.

Kolačići (Cookies)

Ova internetska stranica koristi takozvane kolačiće. Kolačić je mala datoteka koja može biti instalirana na vaše računalo kada posjetite neku internet lokaciju. Kolačići se obično koriste da posjetiteljima lokacije omoguće dodatne funkcionalnosti na određenoj internetskoj lokaciji. Primjerice oni se mogu stvoriti kako bi pratili kretanje pri vašoj posjeti te podržali navigaciju na internetskoj stranici, pomogli vam da se vratite na mjesto na kojem ste stali te kako bi zapamtili svoje aktivnosti i postavke kada ponovno posjetite istu internetsku stranicu. Kolačići ne mogu pristupiti, čitati ili izmijeniti neke druge podatke na vašem računalu.

Većina kolačića koji se koriste na ovim internetskima stranicama koristi privremene takozvane kolačiće sesije koji se automatski brišu kada se napuste ova internetska stranica. Nasuprot njima, trajni odnosno spremljeni kolačići ostaju na računalu sve dok ih ne obrišete u vašem pregledniku. Trajne kolačiće koristimo za prepoznavanje kada idući put posjetite ovu internetsku stranicu.

Ako želite kontrolirati kolačiće koji su instalirani na vašem računalu, možete izmijeniti postavke vašeg preglednika kako bi vas obavijestio kada internetska stranica želi instalirati kolačić ili možete potpuno onemogućiti (blokirati) kolačiće. Također možete i izbrisati kolačiće koji su već instalirani na vašem računalu. Za više informacija o tome kako izvršiti ove korake potražite u izborniku “Help“ („Pomoć“) u pregledniku.

Međutim, vodite računa da onemogućavanje korištenja kolačića može utjecati na kvalitetu vašeg korisničkog iskustva i/ili vas spriječiti da iskoristite sve prednosti naše internetske stranice.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom, kada je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Dogma te u slučaju eventualne nezakonite obrade.
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podacima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podacima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da nemamo zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke ili smo povrijedili vaša prava, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.

Compare listings

Compare
Libra Res